Arxiv

Posts Tagged ‘describe’

Using SHOW and DESCRIBE to obtaining metadata

Bugün SHOW və DESCRIBE istifadə etməklə metadata əldə olunmasından yazıram mənə maraqlı gəldi şəxsən 🙂
Konkret olaraq kommandaları və outputları yazıram:
1.

show databases;

bazada olan database siyahısını çıxardır.
show database
2.

show tables from world

world bazasında olan bütün table-ları çıxardır.
show tables from world
3.

show columns from countrylanguage;

countrylanguage table-ının sütun strukturunu göstərir.
show columns from country
Onu da deyim ki, eyni output-u

describe countrylanguage

vasitəsilə də almaq olar.
describe countrylanguage
Yəni

describe countrylanguage

=

show columns from countrylanguage

4. Lakin genişlənmiş formada

show full columns from countrylanguage;

yazdıqda yuxarıdakı output-a əlavə olaraq hər sətr üçün collation , privileges , comments göstərilir.

5.

show keys from city\G;

table-da olan index-ləri göstərir.
index

6.

show character set;

ve yaxud

show charset;

—displays the available character sets
7.

show collation;

—displays the collation for each caharacter set.
8.

show engine innodb status\G;

—innodb-nin özü haqda məlumatları çıxardan command-dır. İNNODB OUTPUT MONİTOR.
9.

show table status like 'city'\G;

—innodb engine-da işlətdikdə bu command table-ın Comment hissəsini və və bu table üçün nə qədər yer ayrıldığı görsənir.

10.

show create table countrylanguage\G;

—shows the CREATE TABLE statement that corresponds to a table’s definition, including columns, indexes and any table options table has.
show create table

Advertisements
Kateqoriyalar: MySQL Etiketlər: , ,