Arxiv

Posts Tagged ‘ubuntu 12.04’

Installing MariaDB 10.0.2 on Ubuntu 12.04

Rəsmi səhifədə göstərilən guide-a uyğun olaraq Mariadb-ni install etməyə çalışdım lakin alınmadı. Həll etdim və addım-addım indi burda qeyd edirəm(step-by-step). Onu da qeyd edək ki, 10.0.2 Alpha versiyadır yəni production-da istifadə etmək olmaz.Rəsmi saytda da bu qeyd olunub:
Do not use alpha releases on production systems.

sudo apt-get install python-software-properties
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xcbcb082a1bb943db
sudo add-apt-repository 'deb http://repo.maxindo.net.id/mariadb/repo/10.0/ubuntu precise main'

Daha sonra:

sudo apt-get update
sudo apt-get install mariadb-server

Lakin aşağıdakı error gəlir və install getmir:

The following packages have unmet dependencies:
 mariadb-server : Depends: mariadb-server-10.0 but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.

Həlli:

sudo apt-get install libmysqlclient18=10.0.2+maria-1~precise
.
.
The following extra packages will be installed:
 libmariadbclient18 mariadb-common mysql-common
.
.
Processing triggers for install-info ...
Setting up mysql-common (10.0.2+maria-1~precise) ...
Setting up mariadb-common (10.0.2+maria-1~precise) ...
Setting up libmysqlclient18 (10.0.2+maria-1~precise) ...
Setting up libmariadbclient18 (10.0.2+maria-1~precise) ...

Və daha sonra bir daha:

sudo apt-get install mariadb-server
.
.
The following extra packages will be installed:
 mariadb-client-10.0 mariadb-client-core-10.0 mariadb-server-10.0
 mariadb-server-core-10.0
.
.
* Starting MariaDB database server mysqld                [ OK ] 
 * Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing tables.
Setting up mariadb-server (10.0.2+maria-1~precise) ...

Yoxlayırıq:

root@sh-ubuntu:~# mysql --version
mysql Ver 15.1 Distrib 10.0.2-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using readline 5.1

root@sh-ubuntu:~# mysql -u root -p
Enter password: 
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 40
Server version: 10.0.2-MariaDB-1~precise-log mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2013, Oracle, Monty Program Ab and others.

Bu qədər. Təşəkkürlər 😉

Advertisements

Installing Xtrabackup on Ubuntu 12.04

Xtrabackup haqqında artıq bir neçə yazılarımız olub. qısa olaraq Xtrabackup MySQL hot online backup tool-dur.
Xtrabackup-ı Ubuntu üzərinə install etmək üçün ardıcıllıqla:
1.

 apt-key adv --keyserver keys.gnupg.net --recv-keys 1C4CBDCDCD2EFD2A

2.
/etc/apt/sources.list faylına qeyd edirik:

deb http://repo.percona.com/apt precise main
deb-src http://repo.percona.com/apt precise main

precise yerinə ubuntu version-u yazmaq lazımdır.
Məsələn precise=12.04

10.04LTS (lucid)
12.04LTS (precise)
12.10 (quantal)
13.04 (raring)

Debian üçün:

6.0 (squeeze)
7.0 (wheezy)

3.

apt-get update
.
.
Fetched 3,254 kB in 46s (70.2 kB/s)

4.

apt-get install percona-xtrabackup
.
.
.
Setting up percona-xtrabackup (2.1.3-608.precise) ...

5. Bitdi.

root@sh-ubuntu:~# xtrabackup --version
xtrabackup version 2.1.3 for Percona Server 5.1.59 unknown-linux-gnu (x86_64) (revision id: 608)